Vad tog jag bort?

juli 14, 2022

Är ni redo att leka en lek som precis alla kan vara med på och som samtidigt gör att spelarna behöver tänka till lite? Perfekt, för leken Vad tog jag bort? är just det: en lek som alla tycker är rolig, och det som är kul är att lekledaren kan göra den lite extra svår om det skulle behövas!

Denna lek kan spelas med hur få eller många deltagare som helst, men desto fler deltagare desto mindre tid får var och en på sig att klura på vad som saknas.

Såhär spelar ni:

Vad tog jag bort? är en minneslek som gör att spelarna behöver använda sitt minne mer än i många andra lekar.

Det ni behöver är en filt och x antal prylar som ska täckas över. Ni kan antingen välja dessa efter ett tema, såsom mat eller havet. Men det är helt frivilligt och ni kan lika väl ha en blandning av flera olika saker. Anpassa antalen prylar efter deltagarnas ålder, när det är lite färre saker så blir det lite enklare än om ni har mer saker att gömma och välja mellan.

För att börja så samlar ni alla i en cirkel på golvet eller runt ett bord. I mitten så har ni lagt ut alla prylar, ge alla mellan 10-30 sekunder att titta på sakerna som ligger framför dem och lägga dem på minnet. När tiden gått ut så täcker du över allt med filten och deltagarna får stänga sina ögon. Medan de blundar så tar du bort en av sakerna under filten och gömmer den, när du gjort det så säger du till alla att öppna sina ögon.
Nu tar du bort filten och deltagarna ska så snabbt de kan se vad som saknas. Den som snabbast upptäcker prylen som är borta blir den som i nästa runda får välja vad som försvinner under filten.

Tips!
Om ni behöver göra det lite svårare så kan ni välja bort mer än en pryl varje gång. Då är det den deltagare som först ser vilka två/tre/fyra saker som är borta som får välja vad som försvinner nästa gång.

Kategorier Barnlekar

Vad har jag i handen?

Bowling med petflaskor!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.