Hare, hund och skytt

juli 25, 2022

Denna lek är perfekt om ni letar efter en lek som är mer spännande än vanlig kurragömma. Den fungerar kanon för de lite yngre också!

Såhär leker ni:

Allt som behövs är ett antal pinnar och minst sex deltagare. Det fungerar dock lika bra om ni är några fler. Det är också kul om ni har en yta där det finns lite gömställen eller med lite terräng.

Lekledaren delar in alla deltagare i tre olika grupper: harar, hundar och skyttar. Det ska vara lika många i varje grupp, men om det är ojämnt så gör det inte så mycket heller. Dela helt enkelt in deltagarna så jämnt som möjligt!

Leken börjar genom att hundarna och skyttarna håller för ögonen och räknar till 60 (eller så kort/länge som önskas). Medan de räknar så ska alla harar springa och hitta ett bra gömställe. De ska försöka att hålla sig gömda från hundarna!

När minuten har gått så öppnar hundarna och skyttarna ögonen. Nu är det hundarnas uppgift att leta rätt på hararna. När en hund hittar en hare gömd så ska hen skälla högt för att berätta det för skytten. Då kommer skytten springandes och använder bössan (pinnen) och ropar ”pang!”

Detta fortsätter tills att alla harar är hittade, då blandar lekledaren grupperna och delar in alla på nytt!

Vill man ändra att man ska skjuta hararna till att man till exempel bara fångar hararna så fungerar det såklart lika bra. Anpassa efter vilken grupp som leker!

Kategorier Barnlekar

Chokladkaksrejs!

Björnen sover!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.