Vi äro musikanter!

oktober 27, 2022

Denna sång och juldans känner de flesta till och har nog både sjungit och dansat till den.

Om du inte har gjort det eller vill friska upp ditt minne lite så kommer vi nedanför att gå igenom både dansen och låten!

Såhär sjunger ni:

Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg.
Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg.

Vi kan spela fio lio lio lej,
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa bom faderalla bom faderalla bom faderalla,
vi kan dansa bomfaderalla bomfaderallan lej.

Vi kan spela fio lio lio lej
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet andra hållet,
och vi kan dansa andra hållet, andra hållet me´!

Såhär dansar ni:

Alla som ska vara med och dansa ställer sig i en cirkel och ni börjar dansa medsols i takt med musiken.

Dansen går ut på att låtsas spela de instrument samtidigt som ni sjunger om dem. När ni kommer till ”Och vi kan dansa andra hållet...” tar ni tag i varandras händer och börjar dansa åt andra hållet, och varje gång ni säger ”dansa andra hållet” så byter ni sedan håll.

Kategorier Jullekar

Jag gick mig ut en afton!

Tre små gummor!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.