Tre små gummor!

oktober 27, 2022

Här kommer en välkänd juldans där ni alla får ordentligt med kul!

Precis som alltid kan alla vara med, men om ni är flera är det bra att dela upp er tre och tre. Vi går först igenom sången och så tar vi dansen efteråt!

Såhär sjunger ni:

Tre små gummor skulle gå en gång
till marknaden uti Nora.
Tre små gummor skulle gå en gång
till marknaden uti Nora.

Vi ska ha roligt, sa’ gummorna
de små,
Vi ska ha roligt, det kan ni
väl förstå.
Åka karusell, och äta karamell
och fröjdas hela dagen uti Nora!

Vi ska ha roligt, sa’ gummorna
de små,
Vi ska har roligt, det kan ni
väl förstå.
Åka karusell, äta karamell
och fröjdas hela dagen uti Nora!

Såhär dansar ni:

Ni delar upp er tre och tre och tar armkrok, om ni är ojämna så är det inga problem då kan två av grupperna vara två och två.

Om det är möjligt så försök vara två, fyra, sex eller fler grupper, men försök hålla dem jämna.

Så fort ni börjar sjunga börjar ni också gå runt och runt fram tills att ni kommer till ”Vi ska ha roligt…” då vänder varannan person i grupperna sig så att de står mittemot en annan grupp av tre och alla börjar dansa sparksteg i luften.

När ni kommer till ”Åka karusell...” bildar ni par med den personen som står mittemot och börjar dansa runt i en cirkel tillsammans, och på ”…äta karamell” byter ni håll på dansen.

Ni gör likadant på den tredje versen!

Kategorier Jullekar

Vi äro musikanter!

RITSCH, RATSCH, FILIBOM BOM BOM!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.