Tidningsleken!

augusti 23, 2022

I denna lek så är det snabbhet som gäller, men inte genom att springa eller på andra fysiska sätt. Här måste man istället snabbt kunna säga ett namn innan man blir slagen med en tidning.

Det är inte så farligt som det låter, utan en rolig lek där alla får vara delaktiga. Ni kan vara allt från fyra personer upp till 15 om det så skulle vara så många som vill vara med. Desto fler ni är desto svårare kommer det att bli för den som jagar.

Såhär leker ni:

Alla sätter sig i en ring förutom en person som står upp i mitten med en ihoprullad tidning i handen. Lekledaren börjar med att säga en deltagares namn, vi säger Martina. Deltagaren som har tidningen ska då försöka hinna fram och slå tidningen på Martina innan hon hinner säga en annan deltagares namn. Om Martina hinner säga exempelvis ”Rasmus” innan tidningen når henne måste då jägaren springa till Rasmus innan han säger någon annans namn.

Om deltagaren lyckas slå tidningen på en person innan hen hunnit säga ett annat namn så byter dessa två plats med varandra.

Det är såklart viktigt att innan leken börjar belysa att man inte kan slå hur hårt som helst, utan mer ”ta” en person med tidningen.

Kategorier Barnlekar

Kejsaren av Kina!

Gömma nyckeln!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.