Skulptören

juni 6, 2022

I denna lek får man sätta både fantasin och sitt sinne för känsel på prov när man som skulptör ska posera en lerklump efter en modell – utmaningen är att man måste göra det i blindo.

Så här går det till:

Det enda material man behöver till denna lek är en ögonbindel, eller flera stycken beroende på hur många deltagare eller lag man är. Alla deltagare delas sedan in i mindre grupper om 3. Varje mindre grupp ska dela ut rollerna som ”skulptör”, ”staty” och ”lerklump”.

Deltagare 1, som har rollen skulptören, tar på sig ögonbindeln. På så sätt ser hen inte hur ”lerklumpen” och ”statyn” är formade. Deltagaren med rollen ”staty” hittar sedan på en ”pose” som skulptören ska efterlikna. Till exempel armarna över huvudet och kroppen böjd på höger eller vänster och så vidare. Deltagaren som agerar ”lerklump” är det som skulptören har att arbeta med. Skulptörens uppgift är alltså att känna på statyn för att klura ut hur denne är poserad och sedan försöka posera lerklumpen på exakt samma sätt, eller så nära som möjligt. Den grupp med slutresultatet närmast sin posör vinner. Efter varje omgång byter deltagarna inom gruppen roller och leken fortsätter.

En fantastisk lek för att utveckla lite äldre barns sinnen, speciellt känseln.

Kategorier Barnlekar

Knycka pinnar!

Gissa låten!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.