Sardinburken

juli 15, 2022

Har ni lekt kurragömma så det räcker och blir över och vill nu testa på en annan lek med liknande koncept men som är minst lika kul?

Sardinburken är en rolig lek för alla olika åldrar, och man kan säga att det är som att spela kurragömma – fast bakvänt. Vi rekommenderar att ni är minst fyra personer, men man kan vara nästintill hur många som helst. Eller ja, detta är såklart beroende på hur stor yta ni har att röra er på men finns det hjärterum så finns det stärterum!

Såhär leker ni:

Ni behöver inget material för att leka Sardinburken, utan allt ni behöver är alla deltagare och en sagt yta där man får röra sig på. Detta kan till exempel vara i ett hus eller en markerad spelyta i skogen.

Som vi sa så är detta som bakvänd kurragömma, så istället för att alla gömmer sig med en som letar så är det nu en person som gömmer sig!
Så börja med att välja den person som ska få gömma sig först, och övriga deltagare blundar och räknar till 60 (eller längre om så önskas). När en minut har gått så ska alla börja leta efter den gömda personen, men detta ska göras lite hemligt från varje deltagare.

När en deltagare hittar den gömda personen ska hen inte skrika ut ”Hittad!”, utan istället så ska hen gömma sig tillsammans med den spelare som hen hittat. Ni ska alltså klämma ihop er på samma gömställe! Detta fortsätter tills dess att alla gömmer sig på samma yta – vilket är varför leken kallas just Sardinburken då alla tillslut ligger som sardiner i en sardinburk!

Kategorier Barnlekar

Ryska posten!

Smaksinneslek!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.