Räv och Höna!

maj 24, 2022

I denna fartfyllda och aningen pulshöjande lek kan alla vara med, barn som vuxna. Minsta antal deltagare är 6-8 personer men som med de flesta andra lekar är det roligare om man är fler än så. Leken går ut på att räven ska ”fånga” alla hönor, låter väl enkelt?

Denna barnlek är en lek som både passar bra inomhus om man har ytan till det (t.ex. en gymnastikhall eller ett större rum om man är en mindre barngrupp) och självklart utomhus där det finns gott om utrymme. Leken passar barn från 4-6 år och uppåt men kan göras om till den klassiska leken ”kull” om man har yngre barn än det. Även då kan man namnge den som kullar och de som blir jagade för att göra det ännu roligare.

Hur spelar du Räv och Höna?

Ett av barnen utses till att vara den jagande räven medan de resterande deltagarna automatiskt blir hönor. Det barn som blivit utsett till räv har nu i uppgift att jaga ifatt hönorna och ”nudda” dem. Blir en höna tillfångatagen ska hönan då ställa sig med benen brett isär. Detta för att andra ”fria” hönor kan komma till hens räddning. En tillfångatagen höna blir befriad igen om en av de andra fria hönorna får möjligheten att krypa mellan benen på den som är tillfångatagen. Har man som höna blivit befriad av en annan kamrat är det fritt fram att bli jagad igen.

I denna lek är det samarbetet mellan hörnorna som är det viktigaste – allt för att undvika att hela flocken blir tillfångatagen. Blir alla hönorna fasttagna vinner räven. När räven har fångat alla hönorna kan man välja en ny deltagare som får vara räv. Vill man höja svårighetsgraden ännu mer kan man ha flera rävar i spelet samtidigt. Att anpassa leken till ett tema eller liknande är inte svårt. Byt bara ut ”räven och ”hönorna” till andra djur eller karaktärer som ni tycker passar bättre.

Kategorier Barnlekar

Flyg, simma, gå!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.