Ett, två, tre – Rött ljus!

september 15, 2022

Detta är en rolig lek som ofta bidrar till många skratt för alla som är med och spelar. Den är perfekt för lite yngre barn, men vuxna kan självklart vara med och skoja till det lite också.

För Ett, två tre – Rött ljus behöver ni inget material annat än den yta ni ska leka på. Det kan vara tacksam för om man snabbt behöver komma fram med en lek som inte tar särskilt mycket förberedelse. Och när barnet väl lekt den en gång är de alla ofta väldigt självgående.

Såhär leker ni:

Det första som sker är att lekledaren väljer ut ett barn som ska vara den som startar igång lekens första omgång. Denna person ställer sig med ryggen vänd mot övriga deltagare som nu står på en linje längre bak, detta avstånd kan varieras beroende på barnens ålder.

När alla är redo börjar barnet som ”står” att räkna ”ett, två, tre – RÖTT LJUS”. Under denna tid ska alla snabbt men smidigt försöka ta sig fram till barnet som räknar. När hen säger rött ljus ska hen vända sig om och alla övriga deltagare måste stå blixtstilla. För den som inte lyckas med detta utan snubblar eller på annat sätt rör på sig behöver de gå tillbaka till där de startade och börja om därifrån.

De som lyckades stå stilla står kvar på sin plats tills att deltagaren som räknar återigen vänder sig om och högt säger ”ett, två, tre – RÖTT LJUS”.

Detta fortsätter tills att ett annat barn lyckas ta sig fram hela vägen till hen som räknar och klappar hen på axeln. Då avslutas omgången och inför nästa är det den deltagaren som hann först fram som denna gång får räkna!

Kategorier Barnlekar

500!

Ballongleken!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.