Bro, bro, breja!

oktober 27, 2022

Här har du en rolig och inte allt för vanlig midsommarlek som går hem hos alla oavsett om ni är vänner eller familj! Det är också roligt med olika åldrar eftersom alla kan leka tillsammans.

Ni behöver ett dragkamps-rep inför denna lek men inget övrigt material. Däremot måste ni vara över fyra deltagare men det roligaste är om ni är många fler – helst fler än tio!

Såhär leker ni:

Två personer väljs ut för att vara ”bron”. Det kan till exempel vara de två som är värdar för festen.

Dessa två deltagare ska bestämma vem som är silver, och vem som är guld – men ingen av de övriga deltagare får veta om detta.

Dessa ställer sig sedan mittemot varandra, håller varandras händer och placerar dem uppåt mot himlen för föreställa en bro.

Sen börjar de sjunga sången nedan.

När de sjunger ”han” så sänker de snabbt armarna och fångar en person i mitten. Denna person behöver nu viska ”silver” eller ”guld”. Sedan får hen ställa sig lite åt sidan från resterande av gruppen och vänta tills den sista personen blivit fångad.

Det här pågår alltså tills alla deltagare är fångande och fått välja ”silver” eller ”guld”.

När den sista personen är fångad ställer sig alla som valde ”silver” bakom den delen av bron som var silver medan alla som var ”guld” ställer sig bakom den guldiga delen av bron.

Det är nu de två lagen står inför en dragkamp! Den sidan av bron som vinner dragkampen vinner leken.

Såhär sjunger ni:

Bro, bro, breja, stockar och stenar, alla goda renar. Ingen slipper här fram, här fram, förrän han säger sin kärestas namn. Vad heter han?

Kategorier Midsommarlekar

Plocka svansen! (Med skridskor)

Säckhoppning!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.