Å jänte å ja!

oktober 27, 2022

Här kommer en julsång och juldans då det svåra inte är dansen utan att faktiskt hålla tungan rätt i mun.

Denna sång kan vara lite svår att kunna utan och innan så att ha ett utskrivet papper med sången på kan starkt rekommenderas!

Såhär sjunger ni:

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå landavägen å ja
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå landavägen.
Där mötte hon mej en morgon så klar
å sola ho sken på himmelen så rar
å vacker som ljusan dagen hon var.
Mitt hjärta var tog du vägen?

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt på missommersvaka, å ja.
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt på missommersvaka.
Där råka vi varann mä fräsande fröjd,
å allri ja nånsin känt mig så förnöjd.
Ja kasta mina ben i himmelens höjd
och hoppa över alla taka.

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uti gröna lunden, å ja
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uti gröna lunden.
Där tog ja’ en köss så rosende rö
å klagade för henne hela mi nö,
å fråga, om ho ville dela mitt brö,
Å hon svarte ja på stunden.

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt i Ransäters körka, å ja
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt i Ransäters körka.
Där stodo vi då vid altaret just
å lovade tro i nö å i lust
å allt intill livets sistaste pust
Så troget varandra dörka.

Såhär dansar ni:

Dansen är lättare än sången, vi lovar! Ni håller varandras händer och dansar runt i en ring. Och glöm inte bort: det är tillåtet att skratta och skoja!

Kategorier Jullekar

Så går vi runt en enebärabuske!

Morsgrisar är vi allihopa!

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.