Blindbock!

september 15, 2022

Blindbock är en lek som fungerar kanon för alla. Ni kan anpassa den för att göra den mer eller mindre svår beroende på vilken ålder som deltagarna är i.

Ni kan vara fler eller färre deltagare. Det finns ingen maxgräns, utan det enda som sätter stopp är den yta ni har att röra er på.

Såhär spelar ni:

Lekledaren utser en av deltagarna som ska börja som blindbock. Resterande av deltagarna ställer sig i en cirkel medan blinkbocken går in i mitten av ringen. Efter detta sätter blindbocken på sig en ögonbindel eller liknande som gör att hen inte kan se något. Då byter alla i ringen plats så att blinkbocken inte har någon koll på vem som står var.

När alla är blandade är det nu blindbocken som ska starta igång leken. Detta sker genom att hen går fram till en person och försöker ta reda på vem det är genom att känna på hår, kläder eller liknande. Om blindbocken lyckas gissa rätt blir den deltagaren den nya blindbocken, men om blindbocken gissar fel får hen fortsätta till en annan deltagare tills dess att hen gissar rätt.

Som sagt kan ni göra leken svårare om det är lite äldre deltagare. Detta kan till exempel vara att alla deltagare får röra på sig på en mindre yta och blindbocken måste då försöka fånga något med ögonbindeln på. Till hjälp kan ni ha något mjukt som ett låtsas-svärd eller liknande (och då får hen självklart endast ”slå” under midjan).

Kategorier Barnlekar

Varianter av kurragömma!

Kokar gröten?

Copyright © 2023 BRTK Dev AB. All rights reserved.